FAQ

Jak postępować w razie kolizji wypożyczonym samochodem SIP s.c.?

Należy niezwłocznie wezwać policję i poinformować o tym fakcie przedstawiciela firmy SIP s.c., który poinformuje co dalej w takiej sytuacji robić. Nie można zapominać o takich oczywistych sprawach jak zabezpieczenie miejsca wypadku/stłuczki, spisaniu wszystkich danych osób uczestniczących w wypadku oraz ich pojazdów.

 

PAMIĘTAJMY ABY NIGDY NIE SPISYWAĆ OŚWIADCZENIA O SPOWODOWANIU STŁUCZKI- ZAWSZE WZYWAJMY POLICJĘ!